Tổng giám đốc công ty xổ số Bạc Liêu nhận lương 1 tỷ/năm

| Chuyên mục: Tin Tức | 542 Views

Theo sổ sách kế toán của công ty xo so được công bố chính thức, mức lương của tổng giám đốc công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu năm 2013 lên đến gần 1 tỷ đồng.

Mức lương của bà Nguyễn Ngọc Thúy, Tổng giám đốc công ty – năm 2013 lên đến gần 1 tỷ đồng, Phó giám đốc Nguyễn Thị Kiều Oanh trên 664 triệu đồng; Nguyễn Minh Hải Dương gần 500 triệu đồng; Trần Trung Hậu, kế toán trưởng – gần 500 triệu đồng.

Công ty Xo so An Giang này hoạt động theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn sở hữu của Nhà nước. Tại Nghị định số 51 ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, quy định rõ mức lương của tổng giám đốc, giám đốc chỉ từ 21 đến 27 triệu đồng/tháng (tùy theo công ty); kế toán trưởng từ 16 đến 21 triệu đồng/tháng.

Tổng giám đốc công ty xổ số Bạc Liêu nhận lương 1 tỷ/năm - Ảnh 1

Mức lương của bà Nguyễn Ngọc Thúy – Tổng giám đốc công ty – năm 2013 lên đến gần 1 tỷ đồng. Các Phó giám đốc cũng nhận lương năm thấp nhất 500 triệu đồng. 

Trước khi Nghị định 51 CP có hiệu lực, lương tổng giám đốc công ty xstd này có tháng lên đến hơn 208,9 triệu đồng (tháng 1/2013), Phó giám đốc Kiều Oanh tháng 1/2013 là 124,7 triệu đồng. Khi áp dụng NĐ 51/CP mức lương có thấp hơn, nhưng không tháng nào dưới 35 triệu đồng.

Đơn cử tháng 12/2013, tổng giám đốc có mức lương trên 73 triệu đồng; phó giám đốc trên 38 triệu đồng; tháng 10/2013, tổng giám đốc trên 92 triệu đồng, phó giám đốc trên 64 triệu đồng… Ngoài ra trong năm 2013, tiền thưởng các loại của Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Thúy lên đến trên 88 triệu đồng; Phó giám đốc Oanh trên 61 triệu đồng.

Dù có mức lương “khủng” sai quy định như vậy, nhưng vào ngày 11/6/2014, UBND tỉnh Bạc Liêu, đại diện chủ sở hữu có báo cáo số 109/BC-UBND giám sát tài chính của công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu năm 2013 gửi Bộ Tài chính khẳng định “UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương có liên quan, nhất là các quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, quản lý tài chính doanh nghiệp…”.

"Xin lưu ý rằng, các thông tin được cung cấp đã được tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn khác nhau, và nên được xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn."