Ngày đăng: 27/06/2016 | Chuyên mục: Phong thủy, Tin Tức | 784 Views

Theo xem bói người có trán cao rộng, vinh hoa phú quý. Nếu còn có thể thấy được xương phục tê chắc chắn có thể làm đại thần trong triều. Xương phục tê bắt đầu từ Ấn đường, kéo đến Thiên trung, có thể nhìn thấy được xương gồ lên, đi thẳng vào mép tóc. […]