Soi cầu loto miền Bắc hôm nay 2-4

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 1538 Views

Soi cầu lô tô kqxs mien bac ngày hôm nay:
+Biên độ 10 ngày : 14
+Biên độ 8 ngày : 64 84
+Biên độ 7 ngày : 30 64 67 74 99
+Biên độ 6 ngày : 06 11 16 20 28 43 48 64 69 76 82 85 85 86 87 91

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
46-64 3 58-85 2 11 1 34-43 1 78-87 1
48-84 2 47-74 1 16-61 1 69-96 1
67-76 2 99 1 02-20 1 14-41 1
28-82 2 06-60 1 03-30 1 68-86 1
  • Thống kê kết quả xo so hôm nay

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 04 ra ngày: 21/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 10 ra ngày: 22/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 12 ra ngày: 19/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 35 ra ngày: 22/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 42 ra ngày: 14/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày

Cặp số 50 ra ngày: 22/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 61 ra ngày: 20/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 66 ra ngày: 20/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 70 ra ngày: 21/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 74 ra ngày: 22/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 75 ra ngày: 20/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 76 ra ngày: 22/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 99 ra ngày: 19/03/2016 – đến 02/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

  • Thống kê kết quả xsmt hôm nay