Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc 13-4

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 1182 Views

Soi cầu lô tô Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 58
+Biên độ 8 ngày : 17 45
+Biên độ 7 ngày : 04 51
+Biên độ 6 ngày : 01 03 07 10 14 15 17 51 51 55 55 71 81 81 90 92

Thống kê số lượt cầu lặp xo so Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
15-51 4 55 2 03-30 1 04-40 1
17-71 3 18-81 2 07-70 1 58-85 1
01-10 2 45-54 1 14-41 1 09-90 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 19 ra ngày: 02/04/2016 – đến 13/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 22 ra ngày: 02/04/2016 – đến 13/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 28 ra ngày: 02/04/2016 – đến 13/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 38 ra ngày: 31/03/2016 – đến 13/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 39 ra ngày: 29/03/2016 – đến 13/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 59 ra ngày: 01/04/2016 – đến 13/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 66 ra ngày: 20/03/2016 – đến 13/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày

Xem thêm:

  • Phân tích và dự đoán kết quả xsag hôm nay